Menu Zavřeno

Čištění mytí nátěry | fasády – střechy - ocelové konstrukce | rodinných bytových a panelových domů

O nás

Vítejte na mikro stránkách www.s-w-a-t.cz

Realiujeme kompletní servis a údržbu čištění mytí nátěry fasád střech, zámkové dlažby, ocelových konstrukcí a ostatních povrchů.

Na trhu působíme od roku 2004. Z počátku nebylo zapotřebí řešit biotické napadení fasád rodinných, bytových či panelových domů.

Díky státním dotacím zelená úsporám začalo hojné zateplování budov a to především panelových domů. Postupem času jsem si začali všímat faktu že nám ubývá práce, které jsme doposud realizovali.

Jednalo se především o rekonstrukce panelových domů.

 • Nátěry balkonů, stropů, podlah, stěn a zábradlí

 • Nátěry fasád panelových domů

 • Nátěry ocelových konstrukcí

 • Opravy dilatačních spár panelových domů

 • Montážní práce ve výškách

Po jistém čase nám bylo jasné že i zateplené fasády budov budou v budoucnu potřebovat údržbu a nový nátěr.

Realizujeme

Likvidace plísní, řas, mechů a lišejníků – umytí – vyčištění – nátěry – renovace | fasády – střechy – zámkové dlažby a ocelové konstrukce.

Potřebujete vyčistit špinavou fasádu / střechu od nečistot  – prachu, zelených povlaků řas, mechů a plísní wapkou neváhejte se na nás obrátit.

  • Zateplených a nezateplených fasád, střech
  • Zámkové dlažby
  • Imprergnaci fasád na rodinných, bytových, panelových domech  a opláštění budov obecně
  • Obchodních prostorách
  • Průmyslových objektech
  • Památkovém objektu
  • Firemním objektu

Odstranění zelených povlaků z fasád, střech zámkové dlažby apod.

Biocidní ochranný prostředek: proti novotvorbě plísní, řas, mechů a lišejníků na fasádě, střeše, dlažbě apod.

Působíme především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, stačí napsat nebo zavolat a my vše zajistíme.

Naše služby
Jak postupujeme

Při osobní prohlídce určíme vhodný technologický postup:

 1. Pokud je povrch nadměrně zanesen nečistotami v první řadě jej umyjeme vysokotlakým čističem ( aplikujeme čistící prostředek na znečištěná místa popřípadě na celý povrch a následně opláchneme ).
 2. Na suchý povrch naneseme BIOCIDNÍ přípravek určený k LIKVIDACI BAKTERIÍ který zahubí veškeré SPÓRY MIKROORGANISMŮ.
 3. Více napadené povrchy – následný den po likvidaci všech mikroorganismů, umyjeme vysokotlakým čističem při malém tlaku.
 4. Poté co povrch zcela vyschne aplikujeme ochranný nátěr přípravku proti opětovnému výskytu plísní, řas, mechů a lišejníků na řadu let.

Pokud se jedná o preventivní opatření nebo o mírné působení mikroorganismů na povrchu fasády, střechy – povrch nemyjeme. Vše obstará příroda – PLÍSNĚ, MECHY, ŘASY jsou zlikvidovány, oplach povrchu zajistí déšť a vítr. Vyhneme se tak zbytečnému vymývání barev a struktur.

Délka životnosti těchto opatření je závislá především na stavu povrchu a místních dispozicích, zpravidla je tomu 3 – 8 let.

Aplikace ochranného přípravku: proti nové tvorbě plísní, řas, mechů a lišejníků.

 • Používáme dezinfekční přípravek s biocidními účinnými látkami s vysokou baktericidní účinností a povrchově aktivními látkami se širokým baktericidním a fungicidním spektrem a dobrou čisticí schopností.
 • Obsahující aktivní detergentní látky, které umožňují vysokou kvalitu čištění. Tyto prostředky neobsahují anorganicky vázaný chlór, který způsobuje nežádoucí zasolování a následně další zvyšování vlhkosti podkladu.
Hlavní příčiny napadení povrchů

Majitelé nemovitostí mají často problém s růstem mikroorganismů na svých objektech – plísně, řasy, mechy a lišejníky.

Mikroorganismy se především vyskytují a nekontrolovatelně množí na severních stranách objektů, popřípadě na místech s nedostatkem slunečního záření, v zákrytu budov, stromů a v blízkosti vodních ploch.

Při styku s těmito organismy dochází k inhalaci spor, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.

 • Vlhkost způsobena deštěm, kondenzací nebo přítomností vodních ploch v nejbližším okolí.
 • Existující výskyt řas a plísní v okolí.
 • Vegetace –  stromy, keře v těsném blízkosti staveb.
 • Špatně zvolený materiál nebo nedodržení technologických postupů při zateplování pláště budovy dle ETICS (nevhodné fasádní barvy a omítkoviny).

Problematika biotického napadení vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Se zvyšující se produkcí systémů ETICS nejen u nás v České republice, ale i ve světě, roste počet zateplovacích systémů napadených biotickým vlivem.

K biotickému napadení dochází již po pár letech od provedení zateplení řádově mezi 5 až 10 lety užívání.

Problém napadení ETICS není jen estetickou záležitostí, zapříčiňuje také snížení funkčnosti fasády a ohrožení lidského zdraví. Zejména ve chvíli vniku spórů plísní do interiéru zateplených domů ve formě alergenů.

Nejvíce ohroženy jsou fasády orientované na sever, vyskytující se v blízkosti stromů a keřů.

ETICS je stále častěji využívaným způsobem zateplení, proto se jeho biotické napadení nazývá tzv. moderní nemocí fasád.

Nátěry fasád, střech a ocelových konstrukcí

Nátěry fasád

 • Nové fasádní nátěry, sjednocující nátěry fasád, nátěry fasád zateplených i nezateplených domů.

Používáme především silikonové barvy MAMUT – THERM, Weber, JUB, Barlet, HET, Mistral.

Nátěry střech a ocelových konstrukcí

 • Nátěry plechových střech, nátěry pozinkovaných povrchů, nátěr střešní tašky pálené.
Používáme 1 složkové a 2 složkové nátěrové hmoty : syntetické, polyuretanové, epoxidové, alkyduretanové od českého výrobce BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Hydrofobní nátěry savých povrchů -
fasády, střechy, zámková dlažba apod.

Ochranný nátěr proti vodě a olejům s vysokým hydrofobním účinkem.

  • Velká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření.
  • Ochrana před novotvorbou řas, mechů a plísní.
  • Nemění barevnost povrchů.
  • Při znečištění stačí jen opláchnout – povrch se sám čistí při dešti, větru.
  • Na ošetřeném povrchu se nedrží prach a nečistoty.
  • Zlepšení optických a estetických vlastností povrchů.
  • Hydrofobní nátěr pro dlouhou ochranu, takto ošetřené plochy při znečištění stačí jen opláchnout proudem vody nebo nechat umytí na přírodě – při dešti se prach a nečistoty sami odplaví.
 • Hydrofobní nátěr lze aplikovat na ochranu přírodních povrchů, jako jsou: Fasády bytových a panelových domů, zateplené fasády, barvené fasády, střechy, zámková dlažba, beton, kamen, teraso, cihla, keramika, pískovec, žula, mramor, panely, obrubníky, mosty, ploty, sochy, apod.

Čištění mytí nátěry fasád střech zámkové dlažby ocelových konstrukcí a ostatních povrchů.

Čištění mytí nátěry fasád rodinných bytových a panelových domů

Odstranění zelených povlaků z fasád – Likvidace plísní řas mechů a lišejníků

 • Čištění fasád zateplených domů
 • čištění fasád panelových domů
 • čištění fasád rodinných domů
 • čištění fasád bytových domů
 • čištění fasád výškových domů
 • tlakové mytí čištění fasády wapkou
 • čištění obkladů a omítek
 • čištění fasád od řas a plísní
 • jak vyčistit špinavou fasádu
 • čištění minerálních fasád

čištění mytí odstranění plísní řas mechů lišejníků z fasád a střech, čištění mytí fasád rodinných bytových domů.

Ochrana fasád proti zeleným povlakům a mechům., odstranění zelených povlaků likvidace řas plísní mechů.