Menu Zavřeno

Odstranění zelených povlaků z fasád - Čištění mytí fasád rodinných a bytových domů

Likvidace plísní, řas, mechů, lišejníků z fasád a střech

Organické nečistoty – plísně, řasy, mechy, lišejníky

 • Podzim a zima jsou jako stvořené pro vznik plísní. Útočí nejen na staré domy a byty, ale i na zateplené domy a novostavby.
 • Déšť, slunce, sníh, mráz dlouhodobá vlhkost a stín, to jsou ideální podmínky pro růst plísní.
 • Plísně v okolí ohrožují Vaše zdraví
 • Čištění fasád zateplených domů
 • Čištění fasád panelových domů
 • Čištění fasád rodinných domů
 • Čištění fasád bytových domů
 • Čištění fasád výškových domů
 • Tlakové mytí čištění fasády wapkou
 • Čištění fasád od řas a plísní
 • Jak vyčistit špinavou fasádu
 • Čištění minerálních fasád

Čištění mytí fasád rodinných a bytových a panelových domů. Náchodsko, Trutnovsko, Královéhradecko a Pardubicko

Plíseň na fasádách domů

Plíseň na fasádě

V prvních momentech kdy si všimneme znehodnocení fasád plísní, je estetická stránka. Ihned po takovém zjištění bychom se měli začít zabývat příčinou vzniku plísní.

Pokud se problém odkládá případně neřeší, dochází k rostoucímu působení odpadních látek metabolických přeměn na povrchu fasády.

Plísně postupně začínají zarůstat do štěrbin mezi materiály, převážně do spár desek izolačních materiálů. Kde způsobují objemové změny materiálu a tím i degradaci vrchní vrstvy kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Zateplovací systém se dále začne stále více otevírat a umožňuje tak přístup dalším mikroorganismům do materiálu.

Na povrchu fasád kde probíhá k postupnému rozmnožování plísní, se volně uvolňují spóry které se dostávají ve velkém množství dál do ovzduší.

Spóry mikroorganismů se při větrání nemovitosti mohou dostat i do vnitřního prostředí bytových jednotek a domů. Proto výskyt osob, které jsou citlivé k alergiím na spóry, je pobyt v tomto prostředí nepřípustný.

Mech na fasádě

Lze konstatovat, že mechy a plísně se objevují na fasádách domů již přibližně po 5 letech po realizaci zateplení.

To především na severních stranách domů s omítkami na akrylátové bázi.

K jejich výskytu, následnému růstu a rozmnožování bezprostředně potřebují určitý obsah vody.

Více náchylná na napadení jsou místa zastíněná stromy nebo vedlejší stavbou. Z důvodu omezeného přístupu slunečního záření na nakažené místo.

Slunce povrchy nevysuší, proto se nemohou projevit ani dezinfekční účinky slunečního záření.

Mech na fasádě
Lišejníky na fasádě

Lišejníky na fasádě

Tvorba lišejníků na fasádách zateplených budov má stejný důvod jako u hub, řas a mechů. Vhodné klimatické podmínky, vlhké prostředí, nedostatek světla, vysoký porost, stromy a budovy.

Nejvíce tento problém vzniká na severní a západní straně fasády.

Ze zdravotního hlediska i lišejníky způsobují alergická onemocnění, a proto je dobré se jich co nejdříve zbavit.

Dochází také k postupnému znehodnocování fasády.

Lišejník narušuje strukturu fasádního líce. Začnou vznikat mikropraskliny, které se postupem času (přibližně 12 až 14 let)zvětšují.

Proto není prakticky možné odstranění lišejníků z fasády po přibližně 12 až 14 letech bez nutnosti nátěru

Řasy na fasádě

Řasy se nejčastěji vyskytují na povrchu vnějšího líce zděných konstrukcí.

Potřebují pro svůj život vzdušnou a vlhkost, dostatek světla a minerálních látek. To vše jim je poskytováno hlavně na místech které pro určitý čas zadržují vodu.

Proto je u kontaktních zateplovacích systémů zvlášť náchylná oblast nadokenních překladů, říms, balkóny, lodžie, parapety oken odtud se pak šíří na další místa.

Na těchto místech je také často viděna čerň. Příčinou růstu řas nad okenními překlady je zpravidla proudění vnitřního vlhkého a teplého vzduchu při větrání a jeho následná kondenzace na chladném povrchu.

Zvýšené riziko představují také netěsnící kazety předokenních rolet, nebo okna ponechaná často ve větrací poloze.

Předejít potenciální nákaze řasou na fasádě je téměř nemožné, protože výtrusy řas se přenáší vzduchem a jsou proto prakticky všudypřítomné.

Stejně jako u výskytu plísně na fasádách, tak i výskyt řas je v současnosti větším problémem, než tomu bylo dříve.

Důvod je stejný: přidávání tloušťky tepelné izolace umožňuje zastínění kondenzace vody, jehož výsledkem je snížení teploty vnějšího pláště. Případně i špatně zvolený druh použité omítky může zvyšovat pravděpodobnost výskytu řas na fasádách. Dalšími činiteli ovlivňující množení řas jsou:

 • Rostliny a stromy vyskytující se v bezprostřední blízkosti objektu
 • Vodní plochy vyskytující se v blízkosti
 • Častá inverze
 • Vlhčí mikroklima
 • Poloha ve vyšších nadmořských výškách
 • Špatné nebo žádné oplechování parapetů

Ideálním řešením je eliminovat všechny výše zmíněné faktory, případně upozornit včas stavební firmu na některý z faktorů, podporující výskyt řas.

Zkušená stavební firma pak vybere kvalitní silikonový nátěr, který omezí výskyt řas

Řasy na fasádě domů