Menu Zavřeno

Odstranění zelených povlaků z fasád

Odstranění zelených povlaků z fasád a střech

Likvidace plísní, řas, mechů a lišejníků.

Čištění a mytí rodinných, bytových a panelových domů.

Organické nečistoty, plísně, řasy, mechy a lišejníky

 • Podzim a zima jsou jako stvořené pro vznik plísní, řas, mechů a lišejníků.
 • Staré domy, byty ale i zateplené panelové bytové domy a novostavby.
 • Stín, déšť, sníh, mráz a dlouhodobá vlhkost, to jsou ideální podmínky pro růst mikroorganismů v podobě plísní, řas, mechů a lišejníků.
 • Plísně v okolí ohrožují Vaše zdraví.
 • Čištění fasád a střech zateplených domů, panelových domů, rodinných domů, bytových domů a výškových budov.
 • Tlakové mytí – čištění fasád a střech.
 • Čištění a mytí fasád, střech od řas, plísní, mechů a lišejníků.

Odstranění zelených povlaků z fasád a střech

Čištění fasády
Plisne na fasadach domu

Plíseň na fasádě domů

V prvních momentech kdy si všimneme znehodnocení fasád plísní – estetická stránka. Ihned po takovém zjištění bychom měli začít řešit příčinu vzniku plísní.

Pokud problém odkládáme případně neřešíme, dochází k rostoucímu působení odpadních látek metabolických přeměn povrchu.

Plísně postupně začínají zarůstat do štěrbin mezi materiály, převážně do spár desek izolačních materiálů. Kde způsobují objemové změny materiálu, degradaci vrchní vrstvy kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Zateplovací systém se začne stále více otevírat, umožňuje tak přístup dalším mikroorganismům do materiálu.

V povrchu fasád kde probíhá k postupnému rozmnožování plísně, z plísní se volně uvolňují spóry které se dále dostávají dál do ovzduší.

Spóry mikroorganismů se při větrání nemovitosti mohou dostat i do vnitřního prostředí bytových jednotek domů. Proto výskyt osob, které jsou citlivé k alergiím, je pobyt v tomto prostředí nepřípustný.

Mech pokrývající fasádu

Lze konstatovat že mechů plísní si na fasádě domu začneme všímat již přibližně po 5 letech po realizaci zateplení.

To především – severní a severozápadní strany domů.

K jejich výskytu, následnému růstu – rozmnožování, bezprostředně potřebují určitý obsah vody.

Více náchylná místa jsou zastíněná stromy nebo vedlejší stavbou. Z důvodu omezeného přístupu slunečního záření.

Slunce povrchy nevysuší, proto se nemohou projevit ani dezinfekční účinky slunečního záření.

Mech na fasádě
Odstranění zelených povlaků z fasád

Lišejníky

Tvorba lišejníků, stejný důvod jako u plísní, řas a mechů.

Vhodné klimatické podmínky, vlhké prostředí, nedostatek světla, vysoký porost, stromy, budovy.

Severní a západní strany fasád budov a střech.

Ze zdravotního hlediska i lišejníky způsobují alergická onemocnění.

Dochází také k postupnému znehodnocování povrchu fasády a střechy.

Lišejník narušuje strukturu fasádního líce. Začnou vznikat mikropraskliny, Postupem času 12-14 letech dojde ke zvětšení mikroprasklin – tvorba větších praslin, zatékání do obvodového pláště budovy.

Proto není prakticky možné odstranění lišejníků z fasády po přibližně 12 až 14 letech bez nutnosti nátěru.

Řasy na fasádě

Řasy nejčastěji pozorujeme vyskyt v povrchu vnějšího líce zděných konstrukcí.

Potřebují pro svůj život vzdušnou, vlhkost – dostatek světla, minerálních látek. To vše jim je poskytováno v místech které po určitý čas zadržují vodu.

Proto je u kontaktních zateplovacích systémů zvlášť náchylná oblast nadokenních překladů, říms, balkóny, lodžie a parapety oken, v těchto místech jim je poskytnut prostor pro množení.

V těchto místech je také často viděna čerň. Příčinou růstu řas nad okenními překlady je zpravidla proudění vnitřního vlhkého – teplého vzduchu při větrání a jeho následná kondenzace na chladném povrchu.

Zvýšené riziko představují také netěsnící kazety předokenních rolet, nebo okna ponechaná často ve větrací poloze.

Proč mámě řasy na fasádě

 • Rostliny – stromy v bezprostřední blízkosti objektu
 • Vodní plochy
 • Častá inverze
 • Vlhčí mikroklima
 • Poloha ve vyšších nadmořských výškách
 • Špatné nebo žádné oplechování parapetů

Řešení

Předejít potenciální nákaze řasou na fasádě je téměř nemožné, protože výtrusy řas se přenáší vzduchem, jsou proto prakticky všudypřítomné.

Stejně jako u výskytu plísně na fasádách, tak i výskyt řas je v současnosti větším problémem, než tomu bylo dříve.

Důvod je stejný: přidávání tloušťky tepelné izolace umožňuje zastínění kondenzace vody, jehož výsledkem je snížení teploty vnějšího pláště. Případně i špatně zvolený druh použité omítky může zvyšovat pravděpodobnost výskytu řas na fasádách.

Ideálním řešením je eliminovat všechny výše zmíněné faktory, případně upozornit včas stavební firmu na některý z faktorů, podporující výskyt řas.

Zkušená stavební firma pak vybere kvalitní silikonový nátěr, který omezí výskyt řas.

Odstranění zelených povlaků z fasád, čištění, mytí a renovace.

Kontaktní formulář