Menu Zavřeno

Údržba a sanace ETICS ​


Problematika biotického napadení vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS

Se zvyšující se produkcí systémů ETICS nejen u nás v České republice ale i ve světě, roste počet zateplovacích systémů napadených biotickým vlivem.

K biotickému napadení dochází již po pár letech od provedení zateplení, řádově je to mezi 5 až 10 lety užívání.

Problém napadení ETICS není jen estetickou záležitostí, zapříčiňuje také snížení funkčnosti fasády a ohrožení lidského zdraví.

Zejména ve chvíli vniku spórů plísní do interiéru zateplených domů ve formě alergenů.

Nejvíce ohroženy jsou fasády orientované na sever, vyskytující se v blízkosti stromů, keřů a zákrytu budov.
ETICS je stále častěji využívaným způsobem zateplení, proto se jeho biotické napadení nazývá tzv. moderní nemocí fasád.

Fasáda napadená řasami a houbou se uvedenými postupy očistí a ochrání

Předpokladem je že omítka fasády je v dobrém stavu, to znamená, že je prakticky bez trhlin – nemá dutá místa. Jak již víme, účinky opatření mají jen omezenou dobu účinnosti.
Ochranné prostředky jsou rozpustné ve vodě. To je hlavní důvod, proč se postupně časem vymývají.

Doba účinku je velmi silně závislá na povětrnostních podmínkách působících na fasádu, na množství přidaných aditiv a jejich vlastností.

Nemůže být předem s potřebnou přesností odhadnuta, všechna opatření. Tudíž musí zabránit nárůstu za těch nejnepříznivějších podmínek – to po dobu nejméně 8-10 let.
Při obnoveném porostu musí být všechna opatření opakována.

Napadení zateplovacích systémů plísněmi, řasami, mechy – jejich vzájemnou symbiózou s lišejníky

Biotického napadení povrchové úpravy ETICS jsou důvody zapříčiňující výskyt mikroorganismů na fasádách. Kterými jsou zvýšená vlhkost v konstrukci, společně s výživou ve formě prachů či pylů. Tak tvoří ideální podmínky pro jejich růst a následné rozmnožování.

Dalšími faktory podporujícími růst mikroorganismů jsou nedostatek slunečního záření.

Zvětšování tloušťky tepelné izolace, která způsobuje nedostatečné prohřátí povrchu fasády v jarních, podzimních a hlavně zimních měsících a udržuje tak vlhkost v konstrukci.

Důležitým aspektem bránícím zateplovací systém proti biotickému napadení je vhodně zvolený typ omítky.

Vlivem poměrně krátkého působení ETICS na trhu a době trvání prvních známek výskytu mikroorganismů na fasádách. Celá problematika týkající se biotického napadení stále velice aktuální téma.

Samotní výrobci jednotlivých materiálů zateplovacího systému ETICS deklarují odolnost vůči biotickým napadením.

Zatím nejsou k dispozici dostatečné důkazy potvrzující skutečnost, že materiály umí dlouhodobě odolávat působení mikroorganismů.

Stále více moderními se stávají tzv. zelená města, kdy se velká města snaží o přidávání zeleně, především stromů a hustých keřů.

S přibývajícím počtem stromů v blízkosti domů roste také počet případů biotických napadení fasád.

Podobné reference