Menu Zavřeno

Údržba a sanace ETICS

Údržba a sanace ETICS ​


Problematika biotického napadení vnějších kontaktních zateplovacích systémů ETICS

 • Se zvyšující se produkcí systémů ETICS nejen u nás v České republice ale i ve světě, roste počet zateplovacích systémů napadených biotickým vlivem.
 • K biotickému napadení dochází již po pár letech od provedení zateplení, řádově je to mezi 5 až 10 lety užívání.
 • Problém napadení ETICS není jen estetickou záležitostí, zapříčiňuje také snížení funkčnosti fasády a ohrožení lidského zdraví.
 • Zejména ve chvíli vniku spórů plísní do interiéru zateplených domů ve formě alergenů.
 • Nejvíce ohroženy jsou fasády orientované na sever, vyskytující se v blízkosti stromů, keřů a zákrytu budov.
  ETICS je stále častěji využívaným způsobem zateplení, proto se jeho biotické napadení nazývá tzv. moderní nemocí fasád.
 • Fasáda napadená řasami a houbou se uvedenými postupy očistí a ochrání
 • Předpokladem je že omítka fasády je v dobrém stavu, to znamená, že je prakticky bez trhlin – nemá dutá místa. Jak již víme, účinky opatření mají jen omezenou dobu účinnosti.
  Ochranné prostředky jsou rozpustné ve vodě. To je hlavní důvod, proč se postupně časem vymývají.
 • Doba účinku je velmi silně závislá na povětrnostních podmínkách působících na fasádu, na množství přidaných aditiv a jejich vlastností.
 • Nemůže být předem s potřebnou přesností odhadnuta, všechna opatření. Tudíž musí zabránit nárůstu za těch nejnepříznivějších podmínek – to po dobu nejméně 8-10 let.
  Při obnoveném porostu musí být všechna opatření opakována.
 • Napadení zateplovacích systémů plísněmi, řasami, mechy – jejich vzájemnou symbiózou s lišejníky
 • Biotického napadení povrchové úpravy ETICS jsou důvody zapříčiňující výskyt mikroorganismů na fasádách. Kterými jsou zvýšená vlhkost v konstrukci, společně s výživou ve formě prachů či pylů. Tak tvoří ideální podmínky pro jejich růst a následné rozmnožování.
 • Dalšími faktory podporujícími růst mikroorganismů jsou nedostatek slunečního záření.
 • Zvětšování tloušťky tepelné izolace, která způsobuje nedostatečné prohřátí povrchu fasády v jarních, podzimních a hlavně zimních měsících a udržuje tak vlhkost v konstrukci.
 • Důležitým aspektem bránícím zateplovací systém proti biotickému napadení je vhodně zvolený typ omítky
 • Vlivem poměrně krátkého působení ETICS na trhu a době trvání prvních známek výskytu mikroorganismů na fasádách. Celá problematika týkající se biotického napadení stále velice aktuální téma.
 • Samotní výrobci jednotlivých materiálů zateplovacího systému ETICS deklarují odolnost vůči biotickým napadením.
 • Zatím nejsou k dispozici dostatečné důkazy potvrzující skutečnost, že materiály umí dlouhodobě odolávat působení mikroorganismů.
 • Stále více moderními se stávají tzv. zelená města, kdy se velká města snaží o přidávání zeleně, především stromů a hustých keřů.
 • S přibývajícím počtem stromů v blízkosti domů roste také počet případů biotických napadení fasád.

Kolik to bude stát? Poptávku vám naceníme zdarma a bez závazků.

Popis poptávaných prací, adresa objektu a telefonní kontakt pro případné doplnění informací.