Menu Zavřeno

Nátěr fasády garáže břízolit

Nátěr fasády garáže břízolit

  • Umytí faády.
  • Zakrytí výplní otvorů.
  • Penetrace.
  • 2x Airless nástřik.
  • Nátěr šambrán.